عکس هایی که در زیر مشاهده می کنید متعلق به یک کودک 2 ساله است که در روز حدود 40 سیگار می کشد و توانسته با این سن کم رکوردار کتاب گینس شود .

 به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید  | BestIranGroups 

 


Hardy Rizal just two years, but now he can not spend any day without smoking a cigarette with 40. By the harmful habit, the boy's father had taught. Because nicotine addiction child began to experience problems with weight, but appeared short of breath does not allow him to run and frolic with other children. Boy all day sitting on the porch and pitch one by one.

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید  | BestIranGroups 

 

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید  | BestIranGroups 

 

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید  | BestIranGroups