1-هر دو تاشون فکر می کنن جامعه درکشون نمی کنه.


2-به دو تاشون اگر رو بدی سوارت میشن


3-هر دوشون می تونن 200.000 تومان رو در 2 ساعت خرج کنند.


4-هردوتاشون با والدینشون دعوا و درگیری دارند.


5- مهمترین ویژگی هر دوتاشون تغییر شخصیتشونه.

6-دو تا شون در ظاهر دشمن خونی جنس مخالف هستند اما در باطن دلشون واسه جنس مخالف غش و ضعف میره.


7-دو تاشون از دروغ متنفرن اما هیچ وقت حرف راست نمی زنند!


8-دو تا شون تا سن 20 سالگی 3 بار عاشق میشن و در عشق شکست می خورند! از 20 به بعد هم تو رویا سیر میکنن و تو 40 سالگی که از رویا بیرون می آیند می بینن

اطرافشون 5-6 تا بچه و بدبختی و بی پولی و ... هستش واسه همین این دفعه میرن تو کما و سکته میزنند!!!


9-وقتی با یه پسر یا دختر ایرونی قرار میزاری باید 2 ساعت دیرتر به محل قرار بری تا علف زیر پات جوانه نزنه!