به تازگی خبری منتشر شد که نشان می‌داد یک دختر ۲۱ساله توانسته حساب‌های کاربران زیادی در امریکا و انگلستان هک کند و مقدار زیادی پول را بدست آورد.
این دختر که ملیتی روس دارد، با استفاده از اطلاعات کامپیوتری خود توانست اطلاعاتی را از حساب‌های کاربران اینترنت در امریکا و انگلستان به دست آورد و بوسیله آن مبلغ ۳میلیون دلار از مردم امریکا و ۹٫۵میلیون دلار از مردم انگلستان به سرقت ببرد.
همین اقدام او باعث شد که نامش برسر زبان‌ها بیفتد اما بخاطر ظاهرش به عنوان جذاب‌ترین دختر هکر در دنیا نیز از سوی کاربران اینترنت انتخاب شد!!