امید کردستانی معاون ارشد google در حال سخنرانی در سمینار


حسین اسلامبولچی رئیس شرکت مخابرات در آمریکاتصویر علی دیزایی از فرماندهان ارشد پلیس لندن ( مشاور حقوقی انجمن افسران پلیس لندن )


تصویر امیر مجیدی مهر معاون ارشد کمپانی مایکروسافت ( سمت چپ )


تصویر انوشه انصاری اولین زن فضانورد ایرانی


تصویر مینو اخترزند مدیر راه آهن کشور سوئد


تصویر ماریا خرند مدیر موفق کمپانی سونی اریکسون


تصویر پروفسور Caro Lucas پدر رباتیک ایران