http://www.iranvij.ir/upload/images/4lfp0wgomnyvz9ov3hji.jpg


علیرضا پهلوی، پسر محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران،
روز سه شنبه ۱۴ دی ماه در خانه خود در بوستون آمریکا خودکشی کرد.
علیرضا پهلوی سومین فرزند آخرین شاه ایران و فرح پهلوی،
متولد سال ۱۳۴۵ بود. در این عکس محمد رضا پهلوی را ب
ه همراه دو فرزندش،‌ لیلا که در سال ۱۳۸۰ در لندن درگذشت و علیرضا می بینیم.


 

 

http://www.iranvij.ir/upload/images/si4ebnv6qgtxlnrvrfi.gif
علیرضا پهلوی در کنار خواهرش لیلا در باهاما، همراه با پدر، مادر و برادر بزرگ تر رضا پهلوی.


 

 

http://www.iranvij.ir/upload/images/n6d14yghbqq3w4twxyil.jpg
علیرضا پهلوی و مادرش در سال ۲۰۰۵ در مراسم تدفین
پرنس "رینیه سوم"،‌ فرمانروای سابق موناکو، شرکت کرده بودند.


 

 

http://www.iranvij.ir/upload/images/vsk12u5esxcxfi90d62r.jpg
خانه علیرضا پهلوی در این ساختمان در بوستون آمریکا بوده است.
در این عکس یک مامور پلیس در حال ورود به ساختمان است.


 

 

http://www.iranvij.ir/upload/images/zhgoee1nbue03yo6nj37.jpg
دفتر رضا پهلوی در واشنگتن اعلام کرده است که خانواده پهلوی
چند روز برای عزاداری به طور خصوصی وقت می خواهد و
هنوز هیچ برنامه ای برای برگزاری مراسم بزرگداشت او اعلام نشده است.


 

 

http://www.iranvij.ir/upload/images/z1pgmfbt1phsh92fmcbj.jpg
گفته شده است که رضا پهلوی روز چهارشنبه به بوستون می رود
و انتظار می رود که فرح پهلوی نیز همزمان از پاریس به این شهر برود.