روز ولنتاین مصادف با 25 بهمن ماه (14فوریه) است که روز عشقو محبت نامیده شده ودر این روز دخترهاو پسرها به همدیگر هدیه میدهند تا عشق و علاقه ی خود را به یکدیگر به نحوی ابراز کنند...هدایای این روز معمولا کاکائو،کارت پستال،طلاجواهرات،سنگهای قیمتی،عروسکهایی به شکل قلب و خرس های کوچک و از این قبیل کادوهاست.... این هدایا فقط بین جوانها ردو بدل نمیشود بلکه در سرتاسر دنیا،انسانها این هدایا را به کسانی که دوستشان دارند،اعضای فامیل و...هدیه میدهند تا محبت خود را نسبت به آنها ابراز کنند.

در تاریخ کلیسای کاتولیک 3نفر هستند که ولنتاین یا ولنتاینوس نام داشته اند و درباره تاریخچه ولنتاین روایات گوناگونی وجود دارد که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره میکنیم.یکی از این روایات به قرن سوم میلادی در روم مربوط میشود.در آن زمان کلدیوس دوم امپراطور روم بود،و او به این نتیجه رسیده بود که مردانی که ازدواج نکرده اند بهتر از مردان متاهل جنگاوری میکنند و در حقیقت افرادی که خانواده ندارند سربازان بهتری هستند،به همین دلیل او ازدواج را در تمام امپراطوری روم برای مردان جوان ممنوع کرد.در این دوران کشیشی به نام سنت ولنتاین  پی به بی عدالتی کلدیوس برده و برای مبارزه با او در خفا و به طور پنهانی در کلیسا برای عاشقان جوان مراسم ازدواج را اجرا میکرد.گفته میشود که وقتی امپراطور پی به این عمل ولنتاین برد دستور داد تا او را به قتل برسانند .در روایت دیگر گفته میشود که ولنتاین به این دلیل کشته شده است که سعی داشته که مسیحیانی را که به دست رومیان زندانی و اغلب مورد شکنجه بودند را از زندانهای رومیان فراری دهد.به روایت دیگر ولنتاین اولین کسی بوده که پیام ولنتاین  را فرستاده است .این پیام زمانی فرستاده شده که او در زندان(valentine greeting) به سر میبرده و احتمالا او عاشق دختر زندانبان خود که در زمان اسارت قبل از کشته شدنش به او سر میزده شده بود.جالب است که بدانید این دختر بنا به روایات متعدد کور نیز بوده است.نوشته شدن عبارت (for your valentine) در این نامه فرستاده شده به جای امضای عبارت که امروزه نیز در میان مردم جهان مصطلح است.شاید دلیل این که امروزه این همه پیامهای عاشقانه در سرتاسر دنیا در روز ولنتاین ارسال میشود،ادامه دادن همان سنت دیرینه ولنتاین زندانی باشد.شاید هم سر کار گذاشتن و خندیدن!!! به هر حال روایات درباره ولنتاین بسیار زیاد و متعدد است و حقیقت درباره روز ولنتاین  در هاله ای از ابهام قرار دارد.ولی در همهی روایات بر زیبایی و زیبارویی،بی باکی،و از همه مهمتر چهره رمانتیک و غریب سنت ولنتاین تاکید شده است...